Οι όροι χρήσης μας

Διαβάστε τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις συμμετοχής

Αυτοί οι κανόνες πρέπει να δημοσιευτούν εδώ και εσείς πρέπει να σημφωνήσετε. Πριν μπορέσετε να χρησιμοποίσεητε τις υπηρεσίες μας πρέπει να διαβάσετε, να καταλάβετε τους κανόνες.

Έχουμε δυο διαφορετικές προτάσεις για κανόνες.

Οι ακόλουθη "Όροι χρήσης" είναι για κάθε φορά δεσμευτικοί αν επισκέφτεστε την ιστοσελίδα Gigajob.com.
 
Γενικοί όροι συμμετοχής
(Version 1.3 vom 10.12.2006)
1. Γενικά
Η Netzmarkt Internetservice GmbH & Co. KG (επίσης γνωστή ως: "Netzmarkt") που εδρέυει στο Έρλανγκεν/Βαυαρία δίνει την δυνατότητα στουες παρατηρητές αυτής της ιστοσελίδας (δηλαδή οι χρήστες) να δημοσιεύουν δωρεάν άρθρα εφόσον έχουν αναγνωρίσει πλήρως και αμετάκλητα τους παρακάτω κανόνες συμμετοχής. Έτσι γίνονται αυτοί οι χρήστες σε "μέλη" αυτής της ιστοσελίδας. Εάν θέλετε να γίνεται μέλος πρέπει να αποδεχτείτε τους παρακάτω κανόνες.
2. Όροι χρήσης
Ο χρήστης έχει διαβάσει και ανγωρίσει ολοκληρωτικά τους δημοσιευμένους γενικούς κανόνες συμμετοχής αυτής της ιστοσελίδας.
3. Επιφύλαξη περιεχομένου
Η Netzmarkt έχει το δικαίωμα ανα πάσα στιγμή να και χωρίς να αναφέρει κάποιο λόγο να κλειδώσει για κάποιο χρονικό διάστημα ή τελείως άρθρα ή και μέρη, ακόμη και να διαγράψει ή να αποκλείσει κάθε άρθρο από την χρήση αυτής της ιστοσελίδας. Το μέλος αναγνωρίζει αμετάβλητα αυτό το δίκαιο από την Netzmarkt. Εκτός αυτού ο χρήστης αρνήται την ακύρωση που κάνει η Netzmarkt για τις αποφάσεις που ήδη έχει πάρει όσον αφορά την άδεια λειτουργείας ή μη από άρθρα των χρηστών και ακόμη την αξίωση για απαίτηση που έχουν νόμιμη αιτία στην άσκηση αυτών των επιφυλάξεων περιεχομένου.
4. Νόμιμη ευθύνη
Για την εταιρεία Netzmarkt δεν είναι δυνατόν λόγω του μεγάλου αριθμού από άρθρα (αρχεία, κείμενα, Software, ηχογράφηση, φωτογραφίες, γραφικά στοιχεία, βίντεο ή άλλα υλικά) να ελέγχει το περιεχόμενο και να τα ελέγχει συνεχώς. Για αυτόν τον λόγο απαρνείται η Netzmarkt κάθε νομική υποχρέωση για τα άρθρα των χρηστών. Έτσι έχει ο χρήστης την νόμιμη υποχρέωση για τα δικά του άρθρα, τα οποία δημοσιεύονται ή μεταφέρονται προσωπικά στο πλαίσιο της υποδομής της Netzmarkt και απλλάσσει την εταιρεία Netzmarkt και/ή τον διευθηντή από την ευθύνη τρίτων, οι οποίοι προβάλλουν πως τα άρθρατων μελών ή μέρη από αυτά παραβιάζουν τα δικαιώματα τους.
Ο χρήστης είναι υπχρεωμένος να τηρήσει όλους τους νόμιμους κανόνες και να αποζημιώσει την εταιρεία Netzmarkt σε περίπτωσει που δεν τηρηθούν. Ιδιαίτερα άλλα όχι αποκλειστικά ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να ελέγχει προσεκτικά ότι τα άρθρα του δεν παραβαίνουν τους κανόνες το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, το δίκαιο σημάτων και ευρεσιτεχνίας, το δίκαιο ανταγωνισμού, το δικαίωμα της προσωπικότητας ή το δικαίωμα ευθύνης από ελαττωματικό προϊόν.
Ιδιαίτερα ευαίσθητη είναι η εταιρεία Netzmarkt σε περίπτωση αναπόφευκτής ζημιάς του Image της για άρθρα τα οποία παραβαίνουν τους παρακάτω νομικούς κανόνες: πορνογραφεία (§ 184 StGB) , υποκίνηση του λαού (§130 StGB), προσβολή, κακή δυσφήμηση και απάρνηση (§ 185-188 StGB) και καθοδήγηση σε αξιόποινες πράξεις (§ 130a StGB). Σε περίπτωση που ο χρήστης καταδικαστεί εξαιτίας τις παραβίασης αυτών των νομικών κανόνων με τα άρθρα του, η Netzmarkt είναι υποχρεωμένη να ζητήσει αποζημίωση.
Ο χρήστης έχει όλη την ευθήνη ότι τα άρθρα του Hyperlinks/παράπεμψη έχουν περιεχόμενα/ιστοσελίδες τρίτων και τα οποία ακολουθούν τις ίδιες προδιαγραφές των κανόνων συμμετοχής όπως και τα δικά του άρθρα.
5. Ποιότητα των άρθρων
Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να δημοσιεύει άρθρα που είναι ανεξάρτητα από τα δίκαια τρίτων. Επίσης υποχρεώνεται να εκθέτει όλες τις πληροφορίες αληθινά, ολοκληρωμένα, επίκαιρα και σοβαρά για να αποφύγει κάθε προσβολή και κάθε υποκειμενικό/μεγάλο τρόπο έκφρασης. Επίσης δεν επιτρέπεται στον χρήστη να κάνει διαφήμηση για τον ίδιο του ή για τρίτους ή να κάνει κατάχρηση της συμμετοχής του για επαγγελματικούς σκοπούς.
6. Επεξεργασία των άρθρων
Η Netzmarkt έχει το δικαίωμα μετά από δική της απόφαση να αλλάξει, να μικρίνει, να συμπληρώσει ή να διαγράψει τα άρθρα του μέλους. Το μέλος επιβεβαιώνει τώρα ότι συμφωνεί με αυτό και ότι μέσω των απαραίτητων δικαιωματων για επεξεργασία για τα άρθρα του την μεταβιβάζει στην εταιρεία Netzmarkt.
7.Δημοσίευση των άρθρων
Το μέλος βεβαιώνει ότι είναι ο μόνος ιδιωκτήτης όλων των δικαιμάτων για τα άρθρα του. Για σκοπούς δημοσίευσης των άρθρων του μεταφέρει το μέλος τα δικαιώματα του χρονικά και αναφερόμενος στον χώρο στην εταιρεία Netzmarkt τόσο εκτεταμένα και λίγο περιορισμένα όσο επιτρέπει ένα νόμιμο δίκαιο.Η εταιρεία Netzmarkt αποδέχεται αυτήν την μεταφορά. Η εσκεμμένη χρησιμοποιήση της εταιρείας Netzmarkt περιέχει την δημοσίευση του άρθρου σε αυτήν την ιστοσελίδα και σε άλλες και την δημοσίευση σε φυλλάδια, σε τύπο και βιβλία, Software και μέσω άλλων μέσων. Μέσω της δημοσίευσης των άρθρων που έχουν λειφθεί δεν υπάρχει καμία αξίωση αμοιβής (π.χ. αμοιβή, τέλη εκμετάλλευσης, αποζημίωση για δαπάνες κλπ.) για το μέλος από την εταιρεία Netzmarkt. Διαθέτει τα άρθρα του αποκλειστικά χωρίς αμοιβή.
8. Διαγραφή από άρθρα
Εάν το μέλος θέλει μετά την δημοσίευση να διαγραφεί ή να αλλαχτεί το άρθρο του, είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει την προσφερόμενη την διοικητική διεπαφή της ιστοσελίδας. Άλλλος τρόπος αναφοράς για διαγραφή/αλλαγή μέσω E-Mail, τηλεφωνικός, φαξ κλπ. δεν υπάρχει. Μια επιτυχής διαγραφή /αλλαγή λαμβάνει χώρα με μια καθυστέρηση και γίνεται αντιληπτή στην συγκεκριμένη προσφορά εργασίας. Εάν κάποιοι τρίτοι( όπως μηχανές αναζήτης, κατάλογοι του διαδικτίου, μέλος προώθησης από την Netzmarkt, δημοσιεύσεις σε τύπο και βιβιλία) έχουν αναλάβει το άρθρο, η Netzmarkt απαρνείται κάθε ευθύνη και κάθε υποχρέωση στην συμμετοχή σε αίτημα διαγραφής/αλλαγής από τρίτους ακόμα και αν η αμφίβολη χρήση εξαιτίας ενεργής χρήσης έγινε από ή μέσω της έγκρισης ή της ανοχής της εταιρείας Netzmarkt.
9. Κατάχρηση από τρίτους
Λόγω της φύσης του διαδικτύου μπορεί να γίνει κατάχρηση όλων των άρθρων (ή μεμονομένων μερών) από άλλους χρήστες δηλαδή να κατεβάσουν το άρθρο και να το δημοσιεύσουν ή να γίνει κατάχρηση για άλλους σκοπούς. Η εταιρεία Netzmarkt δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. Σε περίπτωση μιας τέτοιας κατάχρησης ιδίων άρθρων από τρίτους υποχρεώνεται το μέλος τώρα να μην εγείρει αξίωση κατά της εταιρείας Netzmarkt ή του διευθηντή.
10. Εμπιστευτικότητα
Ο χρήστης υποχρεώνεται να χειριστεί επμιστευτικά το όνομα χρήστης και τον κωδικό πρόσβασης και να μην το δώσει σε τρίτους. Σε περίπτωση κατάχρησης των στοιχείων πρόσβασης πρέπει να ενημερωθεί άμεση η εταιρεία Netzmarkt. Μετά από την χρήση πρόσβασης υποχρεώνεται το μέλος να αποσυνδεθεί εφόσον χρησιμοποιήται ο υπολογιστής και από άλλους.
11. Ευθύνη τρίτων
Σε περίπτωση παράβασης ενός κανόνα συμμετοχής το μέλος απαλλάσσει την εταιρεία Netzmarkt και τους διευθηντές της από κάθε έγερση αξίωσης από τρίτους.
12. Ευθύνη σε εντός καταστάσεις
Εάν το μέλος παραβεί έναν κανόνα συμμετοχής από τους όρους πρέπει να αποζημιώσει την εταιρεία Netzmarkt.
Η εταιρεία Netzmarkt δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για απώλειες ή ζημιές οι οποίες προκλήθηκαν από καταπάτηση των κανόνων συμμετοχής και χρήσης.
Η ευθύνη της εταιρείας Netzmarkt απένταντι του μέλους είναι περιορισμένη στο ποσό που το μέλος πλήρωσε μέσα σε 24 μήνες, που προηγούνται περίπτωση αγωγής, για αντιπαροχή για καταβληθείσα παροχή για τις αμφίβολες υπηρεσίες για την εταιρεία Netzmarkt.
Από τους ανωτέρω περιορισμούς ευθύνης παραμένουν οι καθορισμοί § 309 Nr. 7 (ευθύνη σε περίπτωση τραυματισμού της ζωής, του σώματος, της υγείας και για μεγάλα χρέη) και Nr. 8 του Αστικού Κώδικα (άλλη ευθύνη για παράβαση καθήκοντος) ανέγγιχτοι.
13. Αποθήκευση των δεδομένων σύνδεσης
Ο χρήστης συμφωνεί πως η εταιρεία Netzmarkt αποθηκεύει τα δεδομένα σύνδεσης δηλαδή την IP διεύθηνση, την ημερομηνία, την ώρα, με τα οποία έγινε η μεταφορά του άρθρου. Εάν κάποιος τρίτος πείσει αξιόπιστα την εταιρεία Netzmarkt ότι τα δικαιώματά του προσβλήθηκαν τότε εξουσιοδοτέι το μέλος την εταιρεία Netzmarkt να γνωστοποιεί τους παραπάνω κώδικες σύνδεσης σε αυτούς τους τρίτους.
14. Προστασία δεδομένων
Το μέλος θα ενημερωθεί σύμφωνα με §33 παράγραφο 1 του ομοσπονδιακου νόμου για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρατκήρα όπως επίσης § 4 του νόμου για την επικοινωνία και το δικαίωμα προστασίας δεδομένων, ότι η εταιρεία Netzmarkt απθηκεύει την διεύθυνση του σε αναγνώσιμη από τον υπολογιστή μορφή και επεξεργάζεται μηχανικά καθήκοντα που προκύπτουν από το συμβόλαιο. Εφόσον υπάρχει η δυνατότητα μέσω της ιστοσελίδας η εισαγωγή προσωπικών και επαγγελματικών δεδομένων (ηλεκτρονικής διεύθυνσης, όνομα, διευθύνσεις) έτσι ακολουθεί η έκθεση αυτών των δεδομένων από μέρος του μέλους με δική του εθελοντική βάση.
Η εταιρεία Netzmarkt μεταχειρίζεται τα δεδομένα εμπιστευτικά αλλά δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο κατασκοπίας, αλλαγής ή διαγραφής των δεδομένων εξαιτίας δυσλειτουργίας, τεχνικές ενοχλήσεις, χάκερς κλπ. Η εταιρεία Netzmarkt δεν υποχρεώνεται την αποθήκευση ή την αρχειοθέτηση οποιονδήποτε δεδομένων. Η εταιρεία Netzmarkt δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την επαναφορά των δεδομένων.
15. Απαλλαγή ευθύνης
Εφόσον μεμονωμένοι κανονισμοί αυτών των γενικών κανονισμών δεν ισοδυναμούν ισχύον δικαίου οι υπόλοιποι κανονισμοί παραμένουν ανέγγοιχτοι. Οι ανίσχυροι κανονισμοί θα αντικατασταθούν από ισχύοντες κανονισμούς, οι οποίοι καλύπτουν επιδιωκόμενους οικονομικούς και νομικούς σκοπούς.
 

 

Αν θέλετε να δημοσιεύστε το δικό σας Content στο Gigajob πρέπει επίσης να συμφωνήσετε με τους όρους χρήσεως πριν ρυθμήσετε τις αγγελίες σας (βιογραφικό και/ή προσφορές εργασίας).
 
Allgemeine Nutzungsbedingungen
(Version 1.0 vom 8.10.2004)
1. Γενικά
Αυτή η ιστοσελίδα για έυρεση εργασίας είναι μια δημοσίευση της εταιρίας Netzmarkt Internetservice GmbH & Co. KG (επίσης γνωστή ως: "Netzmarkt") που εδρέυει στο Έρλανγκεν/Βαυαρία. Είναι δεδομένο ότι ο παρατηρητής (δηλαδή ο χρήστης) αποδέχεται τους παρακάτω κανόνες για την χρήση όλων των προσφορών της ιστοσελίδας Netzmarkt. Επιπλέον υπάρχει η πιθανότητα με την χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών/χαρακτηριστικά υπηρεσιών να εμφανιστούν επιπλέον ή διιστάμενοι κανονισμοί χρήσεως. Σε αυτήν την περίπτωση θα ενημερωθείται για την χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας/χρακατηριστικά υπηρεσιών. Με την χρήση αυτής της προσφοράς στο διαδίκτυο αναγνωρίζεται την ισχύς των κανόνων χρήσεως. Εάν δε θέλετε να δεσμευθείται με αυτούς τους κανόνες χρήσεως, δεν μπορείται να χρησιμοποιείσαται αυτήν την προσφορά στο διαδίκτυο.
2. Επιφύλαξη παροχής
Εφόσον ο χρήστης αποδέχεται αυτήν την προσφορά στο διαδίκτυο χωρίς να υποχρεωθεί η εταιρεία Netzmarkt να τον πληρώσει, αρνείται αυτομάτως να ασκήσει απαίτηση για οποιαδήποτε υποχρέωση παροχής. Η εταιρεία Netzmarkt έχει το δικαίωμα να αλλάζει, να διαγράφει, να επεκτείνει ή να ρυθμίζει οποιαδήποτε στιγμή κατά βούληση και χώρις προανακοίνωση τις μη πληρωμένες παροχές. Ο χρήστης δεν έχει καμία απαίτηση για την χρησιμοποιήση η την διαθεσιμότητα της υπηρεσίας ή συγκερκριμενένων χαρακτηριστικών υπηρεσιών εφόσον δεν έχει έγκυρο συμβόλαιο με την εταιρεία Netzmarkt στο οποίο η εταιρεία διαβεβαιώνει τον χρήστη για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών.
3. Ανωμαλία παροχής
Η εταιρεία Netzmarkt αντικαθιστά τον χρηστή από απώλειες/ζημιές λόγω ανωμαλία παροχής μέχρι το ποσό που ο χρήστης μέσα σε 24 μήνες, πριν διαπίστωση ανωμαλία παροχής, πληρωμές για τις υπηρεσίες που κατέβαλλε στην εταιρία Netzmarkt, δηλαδή αποκλειστικά για ζημιές τέτοιων παροχών, για τις οποίες η εταιρεία Netzmarkt υποχρεώθηκε με συμβόλαιο έναντι του χρήστη.
4. Αποποίση ευθυνών
Η εταιρεία Netzmarkt δεν εγγυήται για την υποδομή των παρεχομένων πληροφοριών, ορθότητα, επικαιρότητα ακόμη και αν αυτές εγγυώνται από τρίτους. Η έγερση ευθύνης κατά της εταιρείας Netzmarkt οι οποίες προέρχονται από την χρησιμοποίηση ή μη των παρεχόμενων δεδομένων (όπως μέσω λανθασμένες ή ελλιπής πληροφορίες) είναι ουσιαστικά αποκλεισμένη εφόσον δεν έχει υποβληθεί αποδεδειγμένο εσκεμμένο ή αμελή φταίξιμο κατά της εταιρείας. Aυτό ισχυεί και για ενδεχόμενες επακολουθήσαντες ζημιές οι οποίες προκύπτουν από την αντίληψη αυτής της προσφοράς της ιστοσελίδας. Η σιγουριά στα δίκτυα δεδομένων, στα οποία η εταιρεία έχει δημοσιεύση περιεχόμενα, είναι περιορισμνένη. Για αυτόν τον λόγο η εταιρεία δεν μπορεί να αναλάβει καμία ευθύνη για λάθη και ενοχλήσεις στο σύστημα από την επίδραση άλλων συστημάτων ή στο σύστημα του ίδιυ του χρήστη. Έτσι αρνείται ο χρήστης την προβολή αξιώσεων ενάντια της εταιρείας, οι οποίες εκτός των μελών της εταιρείας έχουν μια προσδοκώμενη ενόχληση της σημφωνημένης υποχρέωσης μια νόμιμη αιτία. Ιδίως αρνήται ο χρήστης ενάντια στην εταιρεία Netzmarkt προβάλλει αξίωση αποζημίωσης, οι οποίες προέρχονται από τους γνωστούς ιούς (επίσης από troijaner, exploits κλπ.). Από τους ανωτέρω περιορισμούς ευθύνης παραμένουν ανέγγιχτες οι διατάξεις § 309 νούμερο 7 (ευθύνη για ζωή, σώμα, υγεία και για μεγάλα πταίσματα) και νούμερο 8 Αστικός Κώδικας (άλλη ευθύνη σε περίπτωση παράβαση καθήκοντος).
5. Σύνδεσμοι/ Παραπομπές
Για υπερσυδέσμους σε άλλες σελίδες, οι οποίες παραπέμπουν σε σελίδες τρίτων, η εταιρεία Netzmarkt απορρήπτει έκαστη ευθύνη. Η εταιρεία Netzmarkt αποστασιοποιείται ρητά από όλα τα περιεχόμενα και άλλες διαμορφώσεις που προέρχονται από τρίτους. Ο χρήστης αρνείται αμετάκλητα να καθιστήσει υπεύθηνη την εταιρεία Netzmarkt για παράνομα, παραπλανητικά, λανθασμένα ή ελλιπή περιεχόμενα σε σθνδεδεμένς ιστοσελίδες (και για ζημιές για τις οποίες ευθύνονται εκείνοι).
6. Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και σημάτων
Όλες οι ενδείξης των προϊόντων (π.χ. τα ονόματα των προϊόντων και των εταιρειών) ανήκουν στους εκάστοτες ιδιοκτήτες και αναφέρονται στο πλαίσιο αυτής της ιστοσελίδας αποκλειστικά για σκοπούς πλροφοριοδότησης. Η απλή αναφορά ενός προστατευόμενου προϊόντος δεν σημαίνει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν προστατεύεται από τρίτους.
7. Συμβολή τρίτων
Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας αποτελείται κυρίως από άρθρα τρίτων (όπως για παράδειγμα κείμενα και είκονες), τα οποία η εταιρεία Netzmarkt δημοσιεύη δωρεάν (όπως για παράδειγμα αγγελίες άλλων χρηστών). Η εταιρεία Netzmarkt δεν είναι σε θέση να ελέγχει αδιάλειπτα τα άρθρα τρίτων, να ελέγχει το περιεχόμενο τους και να κάνει άμεσα ελέγχους. Για αυτόν τον λόγο η εταιρεία Netzmarkt δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, ορθότητα, την καταλληλότητα και τα διάφορα άρθρα τρίτων. Ο χρήστης γνωρίζει ότι σε αυτήν την ιστοσελίδα υπάρχουν περιεχόμενα, τα οποία προσβλητικά, απρεπή ή σε άλλες περιπτώσεις κατακριτέα. Σε περίπτωση που το περιεχόμενο τρίτου προσβάλλει τα δικαιώματα του χρήστη, είναι υποχρεωμένος να αναλάβει νομικά μέτρα εναντίον του δημιουργού για την παράβαση δικαίου και όχι την εταιρεία Netzmarkt.
8. Προστατευόμενα περιεχόμενα
Αυτή η ιστοσελίδα περιμβάλοντασ όλα τα στοιχεία της (επίσης και η τράπεζα δεδομένων) είναι προστατευόμενος κατά τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και αποκλειστικά για την ατομική,ιδιωτική χρήση. Κάθε άλλη χρήση και ειδικά η ανάληψη σε ένα Intranet ή προσφορά στο διαδίκτυο είναι κατά του νόμου και θα υποχρεωθεί για αποζημίωση και θα καταδιωχθεί. Απαγορεύεται κάθε χρήση των περιεχομένων, των δεδομένων ή στοιχείων διαμόρφωσεις για διαφημιστκούς σκοπούς χωρίς την έγκριση της εταιρείας Netzmarkt. Αυτό ισχυεί κυρίως για αναπαραγωγή, μετάφραση όπως επίσης και μετάφραση ή επεξεργασία σε ηλεκτρονικά συστήματα.
9. Απκλεισμός της εγγυητικής ευθύνης
Ο χρήστης αυτής της ιστοσελίδας είναι υπεύθυνος για την χρήση της ιστοσελίδας. Οι υπηρεσίες/τα στοιχεία υπηρεσιών προσφέρονται διαλεγμένα για την καλή διαμόρφωση και υπό τον όρο της διαθεσιμότητας από την εταιρεία Netzmarkt. Η εταιρεία Netzmarkt δεν εξασφαλίζει ότι οι υπηρεσίες/χαρακτηριστικά υπηρεσιών είναι άνα πάσα στιγμή αδιάκοπτα, εμπρόθεσμα, σίγουρα και αλάνθαστα σε διαθεσιμότητα. Η εταιρεία Netzmarkt δεν εγγυάται την ορθότητα και την εγκυρότητα για τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα ή ότι ικανοποιεί τις προσδοκίες του χρηστή όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων αυτής της ιστοσελίδας. Το κατέβασμα και η λοιπής λήψη περιεχομένων σε σχέση με αυτήν την ιστοσελίδα ακολουθεί προς κίνδυνο του χρήστη. Αυτός ο ίδιος είναι υπεύθηνος για ζημιές στον υπολογιστή του ή για άλλες τεχνικές συσκευές, το χάσιμο δεδομένων ή για οποιαδήποτε ζημιά εξαιτείας του κατεβάσματος πληροφοριών ή άλλες συναλλαγές σε αυτήν την ιστοσελίδα. Η εταιρία Netzmarkt δεν εγγυάται τις προτάσεις και πληροφορίες τις οποίες λαμβάνει ο χρήστης σε αυτήν την ιστοσελίδα εφόσον δεν έχει επισημοποιθεί κάτι.
10. Απαλλαγή ευθύνης
Εφόσον μεμονωμένοι κανονισμοί αυτών των γενικών κανονισμών δεν ισοδυναμούν ισχύον δικαίου οι υπόλοιποι κανονισμοί παραμένουν ανέγγοιχτοι. Οι ανίσχυροι κανονισμοί θα αντικατασταθούν από ισχύοντες κανονισμούς, οι οποίοι καλύπτουν επιδιωκόμενους οικονομικούς και νομικούς σκοπούς.
 
 
Ανάκληση
Ανάκληση για τις υπηρεσίες Gigajob τέλος κράτησης

Έχετε το δικαίωμα να αποσύρειτε εντός δεκατεσσάρων ημερών χωρίς να δώσετε ένα λόγο το συμβόλαιό σας με Netzmarkt Internetservice GmbH & Co. Η προθεσμία υπαναχώρησης είναι δεκατέσσερις ημέρες από την ημερομηνία της σύμβασης. Για να ασκήσεισετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, θα πρέπει να μας ενημερώσετε μέσω μιας σαφούς δήλωσης (π.χ. γράμμα με ταχυδρομείο, φαξ ή e-mail) σχετικά με την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση.

Για τη διασφάλιση της προθεσμίας υπαναχώρησης αρκεί να στείλετε την επικοινωνία σας σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υπαναχώρησης.
Συνέπειες

Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, θα πρέπει και εσείς να επιστρέψετε όλα τα ποσά που θα λάβουμε από εσάς, χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία η κοινοποίηση έχει λάβει από την ακύρωση της εν λόγω σύμβασης μαζί μας. Γι 'αυτην την αποζημίωση, χρησιμοποιούμε την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε κατά την αρχική συναλλαγή, εκτός αν συμφωνηθεί ρητά κάτι διαφορετικό σε καμία περίπτωση, δε θα χρεωθείτε τέλη εξαιτίας αυτής της επιστροφής.

Επιθυμείτε οι υπηρεσίες να ξεκινούν κατά τη διάρκεια της προθεσμίας υπαναχώρησης, έτσι θα πρέπει να μας πληρώσετε ένα λογικό ποσό σε αναλογία μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία μπορείτε να μας ενημερώσετε για το δικαίωμα υπαναχώρησης από την άποψη της παρούσας σύμβασης, τις υπηρεσίες που παρέχονται σε σύγκριση με το γενικό επίπεδο των υπηρεσιών που ισοδυναμούν με τις υπηρεσίες του συμβουλαίου.
 
Οι διατάξεις αυτές δεν είναι πάντα εύκολο να κατανοήσει τα νομικά κείμενα. Παρ 'όλα αυτά, είναι σημαντικές και δεσμευτικές για εσάς. Έτσι τους διαβάσετε προσεκτικά παρακαλώ. Έχουμε δημιουργήσει μια σειρά από άλλους δικτυακούς τόπους για εσάς. Εδώ θα εξηγήσουμε σε "εύκολη γλώσσα" για το πώς να χρησιμοποιήσετε Gigajob καλύτερο. Αυτές οι σελίδες είναι μόνο εκεί για να σας βοηθήσει. Αν οι δηλώσεις αυτής αντιφάσκουν με τις διατάξεις αυτής της σελίδας rechtichen πάντα οι νόμοι ισχύουν εδώ. Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

Gigajob για υποψηφίους
Βοήθεια: FAQ για άτομα που ψάχνουν εργασία

Gigajob για εργοδότες
Κανόνες για αγγελίες
Βοήθεια: FAQ για εργοδότες

Gigajob για Recruiter
Βοήθεια: FAQ για Recruiter