Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


Εκτιμούμε ιδιαιτέρως την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας και το ενδιαφέρον σας για την εταιρεία μας. Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για εμάς και θέλουμε να αισθάνεσθε ασφαλείς όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας.

Σας εξηγούμε εδώ ποιες πληροφορίες συλλέγουμε όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας και πώς τις χρησιμοποιούμε.

Τα στοιχεία επικοινωνίας μας ως υπεύθυνος φορέας:
Netzmarkt Internetservice GmbH & Co. KG
Schallershofer Straße 32
91056 Erlangen
Τηλ. +49 (0)9131-927 9236
Φαξ +49 (0)9131-927 9239
E-Mail gigajob@netzmarkt.de

Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


Ο υπεύθυνος προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να επικοινωνήσει απευθείας μέσω του über privacy@gigajob.com

Τα δικαιώματά σας


Σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα έχετε το αναφαίρετο δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες, διόρθωση, διαγραφή ή και περιορισμό σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις. Εμείς μπορούμε επίσης να σας παρέχουμε τα δικά σας δεδομένα σε δομημένη, κοινή και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή. Ακόμη και εάν χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας με βάση τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε αυτήν σας τη συγκατάθεση και να ζητήσετε τη διαγραφή αυτών των πληροφοριών. Από την στιγμή που θα ζητήσετε ανάκληση δεν θα χρησιμοποιούμε πλέον τα δεδομένα σας για τον σκοπό αυτό. Εάν έχουμε έννομο συμφέρον να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, εσείς μπορείτε να επικοινωνήσετε με αυτά τα στοιχεία επικοινωνίας δηλώνοντας την αντίθεση και διαφωνία σας. Ανεξάρτητα από αυτό, μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Νόμιμη αντίρρηση


Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα βασίζονται σε έννομα συμφέροντα σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 φράση 1 lit f. Η DS-GVO υποβάλλεται σε επεξεργασία, έχετε δε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον υπάρχουν λόγοι που προκύπτουν από την ιδιαίτερη δική σας κατάσταση. Σε περίπτωση μιας τέτοιας νόμιμης αντίρρησης, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα.

Διαγραφή δεδομένων


Εφόσον τα δεδομένα σας δεν απαιτούνται πλέον για τους αναφερόμενους σκοπούς ή εάν η αποθήκευση τους είναι απαράδεκτη για άλλους νομικούς λόγους, θα τα διαγράψουμε. Εξαιρούνται από τα παραπάνω τα δεδομένα εκείνα που συλλέγονται νόμιμα και τα οποία υποχρεούμαστε να διατηρούμε για νομικούς λόγους. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι με κάθε διαγραφή τα δεδομένα αποκλείονται αρχικά σε πρώτη φάση και στη συνέχεια διαγράφονται οριστικά μετά από μια μικρή καθυστέρηση ώστε να αποφευχθεί η κατά λάθος διαγραφή ή μια πιθανή εκ προθέσεως βλάβη. Για τεχνικούς λόγους, τα δεδομένα μπορούν να αποθηκευτούν σε αρχεία αντιγράφων ασφαλείας και σε διπλογραφικά αντανακλαστικά αρχεία υπηρεσιών. Τέτοια αντίγραφα διαγράφονται επίσης με καθυστέρηση μόνο και μόνο για τεχνικούς λόγους.

Παροχή της ιστοσελίδας μας


Μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες μας χωρίς να δώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία. Κάθε φορά που γίνεται πρόσβαση σε μια ιστοσελίδα, ο διακομιστής ιστού (web server) αποθηκεύει απλώς τη διεύθυνση IP, την ημερομηνία και ώρα της αίτησης, τη διαφορά ώρας με τη ώρα αναφοράς Γκρίνουιτς (GMT), το περιεχόμενο της αίτησης (συγκεκριμένη σελίδα), τον κωδικό κατάστασης πρόσβασης / HTTP, την ποσότητα των δεδομένων που μεταφέρονται, την ιστοσελίδα που λαμβάνει το αίτημα, το πρόγραμμα περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα και τη διασύνδεσή του, καθώς και τη γλώσσα και την έκδοση του λογισμικού προγράμματος περιήγησης. Αυτά τα δεδομένα δεν αποθηκεύονται ποτέ και ειδικά σε ότι αφορά εσάς. Αυτά τα δεδομένα πρόσβασης αξιολογούνται αποκλειστικά με σκοπό τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της ιστοσελίδας καθώς και για την βελτίωση της προσφοράς μας. Εφόσον η διεύθυνση IP θεωρείται ότι είναι προσωπική, θα διαγραφεί το αργότερο μετά από 90 ημέρες, εκτός εάν υπάρχουν άλλοι επιτακτικοί λόγοι.

Φόρμα επαφής


Εάν μας στείλετε ερωτήματα μέσω των εντύπων επικοινωνίας που υπάρχουν στην ιστοσελίδα, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που παρέχετε για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στο αίτημά σας. Μια πιο μακροπρόθεσμη αποθήκευση είναι δυνατή μόνο στο βαθμό που απαιτείται αυτό βάση της αίτησής σας. Διαφορετικά, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν το αργότερο μετά από έξι μήνες.

Ενημερωτικό Δελτίο


Μπορείτε να εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο μέσω της ιστοσελίδας μας ώστε να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές μας για εργασία (π.χ. ειδοποίηση εργασίας), τις υπηρεσίες και τις ειδήσεις. Χρησιμοποιούμε τα συγκεκριμένα δεδομένα σας εντός των ορίων της δικής σας συγκατάθεσης για την αποστολή του ενημερωτικού μας δελτίου. Η εγγραφή που διεξάγεται για τους μη εγγεγραμμένους χρήστες γίνεται μέσω της διαδικασίας διπλής συμμετοχής. Αφού εισάγετε τα δεδομένα σας στην ιστοσελίδα μας, θα λάβετε πρώτα ένα μήνυμα επιβεβαίωσης. Κάνοντας απλά ένα κλικ στο email επιβεβαίωσης η εγγραφή θα έχει ολοκληρωθεί. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να κάνουν τις δικές τους ρυθμίσεις, λαμβάνοντας αυτά τα ενημερωτικά δελτία. Μπορείτε να αντιταχθείτε στην αποστολή του ενημερωτικού μας δελτίου ανά πάσα στιγμή στέλνοντας ένα e-mail σε εμάς ή τον καθορισμένο σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο ή να κάνετε την κατάλληλη ρύθμιση μόνοι σας.

Εγγραφή χρήστη


Μπορείτε να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα μας και να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό. Ορισμένες από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι διαθέσιμες μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες (π.χ. η εναλλαγή των πληρωμένων διαφημίσεων στην ιστοσελίδα μας). Με αυτόν τον τρόπο, συλλέγουμε τα δεδομένα που έχετε παράσχει για να επεξεργαστούμε τη διαδικασία εγγραφής. Με την εγγραφή σας επιβεβαιώνετε ταυτόχρονα ότι είστε τουλάχιστον 16 ετών. Η ποσότητα των δεδομένων εξαρτάται από τις πληροφορίες και τα αποτελέσματα από τις φόρμες εγγραφής. Μετά την διαγραφή, η περίοδος αποθήκευσης βασίζεται στις νόμιμες περιόδους αποθήκευσης και φύλαξης.

Πρακτικές συλλογής και χρήσης δεδομένων για την επεξεργασία της σύμβασης


Συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες εάν μας παρέχετε αυτό το δικαίωμα εκουσίως και εθελοντικά στα πλαίσια της παραγγελίας σας, όταν επικοινωνείτε μαζί μας (για παράδειγμα, μέσω φόρμας επικοινωνίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ή όταν ανοίγετε λογαριασμό πελάτη. Τα υποχρεωτικά πεδία επισημαίνονται ως τέτοια, διότι σε αυτές τις περιπτώσεις χρειαζόμαστε τα δεδομένα για την εκτέλεση της σύμβασης ή επεξεργαζόμαστε την επαφή σας ή ανοίγουμε τον λογαριασμό πελάτη και δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε την παραγγελία ή / και να ανοίξετε το λογαριασμό χωρίς τις πληροφορίες σας ή δεν μπορείτε να στείλετε την επαφή Το ποια είναι αυτά τα δεδομένα που συλλέγονται αναφέρονται, και μπορεί να τα δει καποιος, στην αντίστοιχη φόρμα εγγραφής. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που παρέχετε για να εκτελέσουμε επιτυχώς τη σύμβαση και να διεκπεραιώσουμε τα ερωτήματά σας. Μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης ή τη διαγραφή του λογαριασμού πελάτη σας, τα δεδομένα σας θα περιοριστούν για περαιτέρω επεξεργασία και θα διαγραφούν μετά τη λήξη των περιόδων φορολογίας και εμπορικής διατήρησης, εκτός εάν έχετε δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας για περαιτέρω χρήση των δεδομένων σας ή διατηρούμε το δικαίωμα περαιτέρω χρήσης δεδομένων, το οποίο είναι νόμιμα επιτρεπτό και για το οποίο σας ενημερώνουμε στη παρούσα δήλωση. Η διαγραφή του λογαριασμού πελάτη σας είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή και μπορεί να γίνει είτε με μήνυμα προς εμάς είτε μέσω καθορισμένης λειτουργίας μέσω του λογαριασμού του πελάτη.

Επεξεργασία πληρωμών


Η πληρωμή γίνεται από τον συνεργάτη μας Adyen BV, Simon Carmiggelstraat 6 - 50, 1011 DJ Amsterdam (Άμστερνταμ). Για να αποτρέψουμε και να εντοπίσουμε την όποια τυχόν απάτη, θα στείλουμε τη διεύθυνση IP σας στον συνεργάτη μας Adyen BV, Simon Carmiggelstraat 6 - 50, 1011 DJ Amsterdam (Άμστερνταμ). Η διεύθυνση IP θα αποθηκευτεί από την Adyen BV. Όλα τα δεδομένα που απαιτούνται για τη χρέωση θα κρυπτογραφηθούν. Η ποσότητα των δεδομένων εξαρτάται από τις πληροφορίες και τα αποτελέσματα από τις φόρμες εγγραφής. Εσείς παρέχετε τα δεδομένα πληρωμής απευθείας στον Adyen. Το Gigajob δεν βλέπει τα δεδομένα που παρέχονται και που αφορούν στην επεξεργασία πληρωμών. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον, π.χ. μέσω των στοιχείων επικοινωνίας. Η πολιτική απορρήτου της Adyen βρίσκεται στη διεύθυνση https://www.adyen.com/home/privacy-policy

Νόμιμη αντίρρηση


Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα βασίζονται σε έννομα συμφέροντα σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 φράση 1 lit f. Η DS-GVO υποβάλλεται σε επεξεργασία, έχετε δε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον υπάρχουν λόγοι που προκύπτουν από την ιδιαίτερη δική σας κατάσταση. Σε περίπτωση μιας τέτοιας νόμιμης αντίρρησης, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα.

Σχόλια και αναρτήσεις


Εάν γράψετε κάποια σχόλια ή άλλες επισημάνσεις στο φόρουμ Gigajob, αυτές αποθηκεύονται και δημοσιεύονται επίσης με λεπτομέρειες κατά τη στιγμή της εισαγωγής, δημοσιεύεται δε επίσης και το επιλεγμένο όνομα χρήστη (ψευδώνυμο). Επιπλέον, καταγράφεται ο πάροχος υπηρεσιών Internet (ISP) του χρήστη με τον οποίον έχει αντιστοιχιστεί η διεύθυνση IP. Η εν λόγω αποθήκευση της διεύθυνσης IP γίνεται για λόγους ασφαλείας και για τη περίπτωση που ο χρήστης παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων ή δημοσιεύει παράνομο περιεχόμενο μέσω υποβληθέντος σχολίου. Δεν αποκαλύπτονται αυτά τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, εκτός εάν η αποκάλυψη αυτή δεν απαιτείται από το νόμο ή την έννομη υπεράσπιση του υπεύθυνου επεξεργασίας.

Cookies


Προκειμένου η ιστοσελίδα μας να είναι πιο φιλική προς τον χρήστη, χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα "cookies". Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία είναι αποθηκευμένα στο σκληρό σας δίσκο και τα οποία αντιστοιχούν στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε και μέσω των οποίων η ιστοσελίδα που ορίζει το cookie (στην περίπτωση αυτή η δική μας), δημιουργεί μια κάποια ροή πληροφοριών. Τα cookies χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της χρηστικότητας της ιστοσελίδας μας και για την ενεργοποίηση των λειτουργιών που χρησιμοποιείτε. Εάν χρησιμοποιούμε επίσης cookies για άλλους σκοπούς, εξηγούμε εδώ στην πολιτική μας περί προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων προς τι τα χρησιμοποιούμε. Στο πρόγραμμα περιήγησής σας, μπορείτε να κάνετε διάφορες ρυθμίσεις για τα cookies, όπως να τα απαγορεύσετε και να διαγράψετε την αποθήκευση των cookies. Ωστόσο, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι χωρίς τα cookies ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας. Εάν χρησιμοποιούνται cookies τρίτων σε αυτήν τη σελίδα, θα βρείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που εφαρμόζονται.

Google Analytics


Χρησιμοποιούμε το εργαλείο Google Analytics του Google (Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ). Το Google Analytics συνεργάζεται με αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας (τα αποκαλούμενα "cookies") για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας σας. Η Google χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες εξ ονόματός μας για να μας παράσχει αναφορές χρήσης ιστοσελίδας και ιστοτόπου, αναφορές δραστηριοτήτων ιστοσελίδας και ιστοτόπου και άλλες υπηρεσίες. Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της χρήσης "cookies" σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου σας διαβιβάζονται συνήθως και αποθηκεύονται από την Google στις ΗΠΑ για σκοπούς ανάλυσης. Δεν θα υπάρξει συνδυασμός με άλλα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί στο Google σχετικά με εσάς. Χρησιμοποιούμε επίσης τη λειτουργία κάλυψης "anonymizeIP". Πριν από τη μεταβίβαση της διεύθυνσης IP σας στο διακομιστή της Google στις ΗΠΑ, θα πρέπει να περικοπεί εντός της ΕΕ. Μια μετάδοση της μη ολοκληρωμένης διεύθυνσης IP εμφανίζεται μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις και συντομεύεται στη συνέχεια στους διακομιστές στις ΗΠΑ. Μπορείτε να αποτρέψετε μια τέτοια επεξεργασία με βάση τα ακόλουθα μέτρα: Είναι δυνατό να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην αποθηκεύονται "cookies". Ωστόσο, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η ιστοσελίδα μας δεν θα είναι πλήρως λειτουργική. Επιπλέον, είναι δυνατό να αποτρέψετε τη συλλογή δεδομένων μέσω ενός πρόσθετου προγράμματος περιήγησης από την Google. Το πρόσθετο αυτό πρόγραμμα μπορεί να το βρείτε εδώ: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=el. Εναλλακτικά με το πρόσθετο του προγράμματος περιήγησης, για παράδειγμα εάν χρησιμοποιείτε ένα smartphone και tablet, μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή δεδομένων από το Google Analytics κάνοντας κλικ εδώ. Το πρόσθετο αυτό θέτει ένα cookie που εμποδίζει τη συλλογή δεδομένων. Εάν επισκεφθείτε ξανά την ιστοσελίδα μέσω άλλης συσκευή ή προγράμματος περιήγησης ή έχετε διαγράψει τα cookies, θα πρέπει να ορίσετε ξανά το εν λόγω cookie. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τους ισχύοντες κανονισμούς προστασίας δεδομένων της Google μπορεί να δείτε στις διευθύνσεις https://policies.google.com/privacy?hl=el και unter https://www.google.com/analytics/terms/gr.html. Το Google Analytics εξηγείται λεπτομερέστερα στη διεύθυνση https://www.google.com/intl/el_el/analytics/. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντικό αποτέλεσμα κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας την προσθήκη του προγράμματος περιήγησης που είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=el αυτό δε αποτρέπει τη συλλογή δεδομένων που δημιουργούνται από το cookie και σχετίζεται με τη χρήση της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένης και της διεύθυνσης IP) καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google.

Google AdSense


Η ιστοσελίδα μας διαθέτει χώρο για διαφημίσεις τρίτου μέρους και διαφημίσεων μέσω του Google AdSense. Αυτές οι διαφημίσεις θα εμφανίζονται σε διαφορετικά μέρη σε αυτήν την ιστοσελίδα. Εφόσον μας δώσατε τη συγκατάθεσή σας για να το πράξουμε, ως μέρος της ενσωμάτωσης του Google AdSense, το Google έχει ορίσει το λεγόμενο cookie DoubleClick. Αυτό επιτρέπει την εμφάνιση της διαφήμισης βάσει ενδιαφέροντος με αυτόματη ανάθεση ενός ψευδώνυμου UserID, και με τη βοήθεια των ενδιαφερόντων βάσει των επισκέψεων σε αυτήν την ιστοδελίδα καθώς και σε άλλες ιστοδελίδες. Μετά την αποχώρηση και την λήξη της χρήσης του Google AdSense από εμάς, τα δεδομένα που συλλέγονται με βάση αυτό το πλαίσιο θα διαγραφούν. Το Google AdSense είναι μια προσφορά από την Google LLC (www.google.com). Η Google LLC έχει την έδρα της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εν λόγω χώρα έχει μια απόφαση επάρκειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό ανάγεται στην Ασπίδα προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων της ΕΕ, σύμφωνα με την οποία η Google LLC είναι πιστοποιημένη. Ένα εν ισχύι σχετικό πιστοποιητικό μπορείτε να δείτε εδώ: https://www.privacyshield.gov/list Ανά πάσα στιγμή δε μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας με ισχύ για το μέλλον, καταργώντας το cookie DoubleClick σε αυτό το σύνδεσμο. Επιπλέον, μπορείτε να ενημερωθείτε πολύ καλά σχετικά με τη ρύθμιση των cookies και να κάνετε προσαρμογές στο Digital Advertising Alliance.

Χρήση των Social Plugins (κοινωνικών προσθηκών)


Στην ιστοσελίδα μας, τα Social Plugins (κοινωνικές προσθήκες) χρησιμοποιούνται από τα κοινωνικά δίκτυα (Facebook, Google+, Twitter, YouTube, Xing, LinkedIn). Αυτό εξυπηρετεί τη διασφάλιση των νόμιμων συμφερόντων μας, που κυριαρχούν στο πλαίσιο της βαρύτητας των συμφερόντων, στο βέλτιστο μάρκετινγκ της προσφοράς μας. Για να αυξήσετε την προστασία των δεδομένων σας κατά την επίσκεψή μας στον ιστότοπό μας, αυτά τα Social Plugins (κοινωνικές προσθήκες) δεν είναι πλήρως ενσωματωμένα ως plugins, αλλά μόνο χρησιμοποιώντας έναν εσωτερικό σύνδεσμο HTML στη σελίδα. Αυτή η ενοποίηση διασφαλίζει ότι όταν επισκέπτεστε μια σελίδα του ιστότοπού μας που περιέχει τέτοια Social Plugins (κοινωνικές προσθήκες) , δεν δημιουργείται καμία σύνδεση με τους διακομιστές του παρόχου του αντίστοιχου κοινωνικού δικτύου. Εάν κάνετε κλικ σε ένα από τα Social Plugins (κοινωνικές προσθήκες), ανοίγει ένα νέο παράθυρο, στο οποίο ενσωματώνονται τα περιεχόμενα του αντίστοιχου φορέα παροχής υπηρεσιών, με τα οποία μπορείτε να εισάγετε (για παράδειγμα, μετά την εισαγωγή των δεδομένων σύνδεσης) π.χ. πατήστε το Social Plugin (κοινωνική προσθήκη) Συμμετοχή ή Κοινή χρήση. Σκοπός και έκταση της συλλογής δεδομένων και της περαιτέρω επεξεργασίας και χρήσης των δεδομένων από τους παρόχους στις σελίδες τους καθώς και μιας επιλογής επαφής και των σχετικών δικαιωμάτων και ρυθμίσεων για την προστασία του απορρήτου σας, παρακαλούμε ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του παρόχου.

Facebook-Connect


Σας προσφέρουμε την ευκαιρία να εγγραφείτε στην υπηρεσία μας με το Facebook Connect. Δεν είναι δυνατή, επομένως, μια πρόσθετη εγγραφή. Για να εγγραφείτε, θα μεταφερθείτε στη σελίδα Facebook, όπου μπορείτε να συνδεθείτε με τα δεδομένα χρήσης σας. Αυτό συνδέει το δικό σας προφίλ στο Facebook και την υπηρεσία μας. Με αυτή τη σύνδεση λαμβάνουμε αυτόματα από την Facebook Inc. Οι παρακάτω πληροφορίες θα μας σταλούν: όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ηλικία, ημερομηνία γέννησης, λίστα φίλων και επαφών, διεύθυνση URL του προφίλ στο Facebook. Χρησιμοποιούμε μόνο το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας από όλα αυτά τα δεδομένα. Αυτές οι πληροφορίες απαιτούνται για την εγγραφή προκειμένου να σας αναγνωρίζουμε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Facebook Connect και τις ρυθμίσεις απορρήτου, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και στους όρους χρήσης του Facebook Inc.

Google reCAPTCHA


Για να διασφαλιστεί η επαρκής ασφάλεια των δεδομένων κατά την υποβολή των εντύπων, σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε την υπηρεσία reCAPTCHA της εταιρείας Google Inc. Αυτό χρησιμοποιείται κυρίως για να εξακριβωθεί κατά πόσο η είσοδος πραγματοποιείται από φυσικό πρόσωπο ή γίνεται καταχρηστικά με μηχανική και αυτοματοποιημένη επεξεργασία. Η εν λόγω υπηρεσία περιλαμβάνει την αποστολή της διεύθυνσης IP και οποιωνδήποτε άλλων δεδομένων που απαιτούνται από την Google για την υπηρεσία reCAPTCHA στην Google. Γι 'αυτό ισχύουν οι αποκλίνουσες ρυθμίσεις προστασίας απορρήτου και δεδομένων της Google Inc. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της Google Inc., ανατρέξτε στο σχετικό θέμα στη διεύθυνση https://policies.google.com/privacy?hl=el

Αποκάλυψη δεδομένων


Μοιραζόμαστε τις πληροφορίες με τρίτους μόνο για τη μέθοδο που περιγράφεται σε αυτό το πεδίο της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Για πιο αποτελεσματική διαχείριση, τα δεδομένα χρησιμοποιούνται εσωτερικά ή από τους συνεργαζόμενους εργολάβους. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να αλλάξουμε αυτήν την πολιτική απορρήτου ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ. Η τελευταία έκδοση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα.

Ισχύς: Από τον Μάιο 2018